Dnia 29 listopada 2023 r. o godzinie 10:45
w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anety Sawickiej

pt. "Udział zmian naczyniowych w rozwoju sodo-zależnego nadciśnienia tętniczego. Porównanie skuteczności inhibitorów lokalnego i osoczowego układu renina-angiotensyna w leczeniu tego typu nadciśnienia"

Promotor: prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof H. Olszyński

Recenzenci:
dr hab. Marta Baranowska-Kuczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Tymoteusz Żera, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dokumenty do pobrania:
- streszczenie pracy doktorskiej

- recenzja - dr hab. Marta Baranowska-Kuczko
- recenzja - dr hab. Tymoteusz Żera