Dnia 4 marca 2024 r. o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej IMDiK PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr farm. Karoliny Serwach

pt. ” ”Białka STIM w procesie endocytozy receptorów NMDA w neuronach kory mózgu szczura in vitro”. 

Promotor: dr hab. Joanna Gruszczyńska-Biegała

Recenzenci: 
dr hab. Anna Leśniak, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Ludmiła Żylińska,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr hab. Urszula Wojda,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dokumenty do pobrania:
- streszczenie
- recenzja - prof. dr hab. Urszula Wojda
- recenzja
- prof. dr hab. Ludmiła Żylińska
- recenzja - dr hab. Anna Leśniak