Kierownik
Dr hab. n. med. Katarzyna Kaczyńska, Prof. IMDiK - tel. 22 6086520; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-324
Pracownicy naukowi
Dr Kryspin Andrzejewski - tel. 22 6086525; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Monika Jampolska - tel. 22 6086525; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Ewelina Russjan - tel. 22 6086496; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Piotr Wojciechowski - tel. 22 6086464; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dr Dominika Zając - tel. 22 6086496; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci

Mgr Ilona Mojzych (MISDoMP)- tel. 22 6086520; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pracownicy techniczni
Dr hab. Leszek Czerwosz- tel. 22 6086464; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy

 • Badania mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w zwierzęcych modelach chorób neurodegeneracyjnych
 • Rola neuropeptydów i opioidów w obwodowej regulacji oddychania. Wzorce odruchów oddechowych i efekty krążeniowe wywołane przez endogenne neuropeptydy, opioidy i ich ligandy. Odwracanie depresji oddechowej powodowanej przez opioidy
 • Badanie potencjału przeciwzapalnego i przeciwskurczowego różnych związków chemicznych w mysim modelu astmy nieatopowej
 • Programowanie i tworzenie systemów informatycznych do rejestrowania, wizualizacji i analizy danych doświadczalnych (biologicznych i pokrewnych)

Granty

 • Wpływ cytokin prozapalnych IL1, IL6 i TNF-α oraz ostrej przerywanej hipoksji na aktywność oddechową w otyłości. Grant NCN 2022/06/X/NZ5/00782. Kierownik: dr Monika Jampolska (2022-2023)
 • Wpływ prozapalnych interleukin na funkcjonowanie kłębków szyjnych we współistniejących zaburzeniach metabolicznych w otyłości i obturacyjnym bezdechu sennym. Grant NAWA BPN/BPT/2021/1/00063. Wspólny projekt badawczy z partnerem portugalskim. Koordynator: dr Kryspin Andrzejewski (2022-2023)
 • Preparatyka kłębków szyjnych wraz z rejestracją aktywności nerwu zatokowego. Grant NCN 2019/03/X/NZ4/00315. Kierownik: dr Kryspin Andrzejewski (2019/2020)
 • Wpływ inhalacji solanki wielickiej na markery stanu zapalnego i reaktywność oskrzeli w mysim modelu astmy nieatopowej. Grant NCN 2017/01/X/NZ5/00325. Kierownik: dr Dominika Zając (2017-2018)
 • Wpływ dokomorowej i obwodowej iniekcji neuropeptydu FF na wzorzec oddechowy i poopioidową depresję oddychania u uśpionych szczurów. Grant NCN 2017/01/X/NZ4/00465. Kierownik: dr inż. Piotr Wojciechowski (2017-2018)
 • Wpływ chimery peptydowej PK20 (opioid-neurotensyna) na proces zapalny w mysim modelu nadwrażliwości kontaktowej i astmy nieatopowej- porównanie z działaniem neurotensyny i analogu endomorfiny 2. Grant NCN 2014/13/B/NZ7/02247. Kierownik dr hab. Katarzyna Kaczyńska (2015-2017)

Współpraca krajowa

 • Zakład Farmakodynamiki WUM, Warszawa
 • Zakład Eksperymentalnej i Klinicznej Farmakologii WUM, Warszawa
 • Wydział Chemii UW, Warszawa
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 • Narodowy Instytut Leków, Warszawa

Współpraca zagraniczna

 • Nova Medical School, Lisbona, Portugalia
 • Department of Pharmacy, University "G. d'Annunzio" of Chieti-Pescara, Italy

Aparatura

 • pneumotachograf (Hans Rudolph inc.)
 • pletyzmograf oddechowy (Buxco Electronics)
 • ciśnieniomierz (Columbus Instruments)
 • pompa oddechowa (Ugo Basile)
 • aparat do pomiaru wydechowego CO2 (Engstrom eliza)
 • aparat do gazometrii (VetStat)
 • spektrofotometr (GBC Scientific Equipment Ltd.)
 • czytnik płytek Epoch (BioTek Instruments)
 • cytowirówka cytospin 4 (Thermo Scientific)
 • mikroskop świetlny (Nikon)

 Metody badawcze

 • pomiary parametrów oddechowych u zwierząt uśpionych oraz czuwających w hipoksji i hiperkapnii
 • rejestracja bioelektrycznych aktywności nerwu przeponowego i podjęzykowego
 • rejestracja ciśnienia tętniczego krwi oraz rytmu serca u zwierząt uśpionych
 • operacje stereotaktyczne i podawanie związków do określonych struktur mózgu
 • wykorzystywane modele eksperymentalne in vivo: astma, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera

Wybrane publikacje

 • Zając D, Russjan E, Kostrzon M, Kaczyńska K. Inhalations with brine solution from the ‘Wieliczka’ Salt Mine diminish airway hyperreactivity and inflammation in a murine model of non-atopic asthma. Int J Mol Sci 2020, 21, 4798
 • Sacramento JF, Andrzejewski K, Melo BF, Ribeiro MJ, Obeso A, Conde SV. Exploring the mediators that promote carotid body dysfunction in type 2 diabetes and obesity related syndromes. Int J Mol Sci2020, 21, 5545
 • Wojciechowski P, Kleczkowska P, Mollica A, Stefanucci A, Kaczyńska K. Vagal apnea and hypotension evoked by systemic injection of an antinociceptive analogue of endomorphin-2. Eur J Pharmacol 2020, 885, 173514
 • Krug P, Wiktorska K, Kaczyńska K, Ofiara K, Szterk A, Wysocka B, Mazur M. Sulforaphane-assisted preparation of tellurium flower-like nanoparticles. Nanotechnology 2020, 31 (5): 055603
 • Szereda-Przestaszewska M, Kaczyńska K. Serotonin and substance P: synergy or competition in the control of breathing. Auton Neurosci. 2020, 225, 102658
 • Andrzejewski K, Jampolska M, Zaremba M, Joniec-Maciejak I, Boguszewski PM, Kaczyńska K. Respiratory pattern and phrenic and hypoglossal nerve activity during normoxia and hypoxia in 6-OHDA induced bilateral model of Parkinson’s disease. J Physiol Sci 2020, 70: 16
 • Frączek K, Ferraiolo M, Hermans E,  Bujalska-Zadrozny M,  Kasarello K, Erdeid A, Kulik K, Kowalczyk A, Wojciechowski P, Sulejczak D,  Sosnowski P, Granica S, Benyhe S, Kaczynska K, Nagraba Ł, Stolarczyk A, Cudnoch-Jedrzejewska A, Kleczkowska P. Novel opioid-neurotensin-based hybrid peptide with spinal long-lasting antinociceptive activity and a propensity to delay tolerance development. Acta Pharm Sin B, 2020, 10, 1440-1452
 • Russjan E, Kaczyńska K. Beneficial effects of neurotensin in murine model of hapten-induced asthma. Int J Mol Sci 2019, 20(20). pii: E5025
 • Russjan E, Andrzejewski K, Sulejczak D, Kleczkowska P, Kaczyńska K. Endomorphin-2 and neurotensin based chimeric peptide attenuates airway inflammation in mouse model of non-allergic asthma. Int J Mol Sci 2019, 20 (23): 5935
 • Andrzejewski K, Budzińska K, Kaczyńska K. Effect of 6-OHDA on hypercapnic ventilatory response in the rat model of Parkinson’s disease. Physiol Res 2019, 68: 285-293
 • Krug P, Mielczarek L, Wiktorska K, Kaczyńska K, Wojciechowski P, Andrzejewski K, Ofiara K, Szterk A, Mazur M. Sulforaphane-conjugated selenium nanoparticles: Towards synergistic anticancer effect. Nanotechnology 2019, 30(6):065101
 • Szereda-Przestaszewska M, Kaczyńska K. Pharmacologically evoked apnoeas. receptors and nervous pathways involved. Life Sci 2019, 217: 237-242
 • Russjan E, Kaczyńska K. Murine models of hapten-induced asthma. Toxicology 2018, 410: 41-48
 • Kaczyńska K, Zając D, Wojciechowski P, Kogut E, Szereda-Przestaszewska M. Neuropeptides and breathing in health and disease. Pulm Pharmacol Ther 2018, 48: 217-224
 • Czerwosz L, Szczepek E, Nowiński K , Sokołowska B, Czernicki Z, Jurkiewicz J, Koszewski W. Discriminant Analysis of Intracranial Volumetric Variables in Patients with Normal Pressure Hydrocephalus and Brain Atrophy. Adv Exp Med Biol 2018;1039:83-94
 • Zając D, Stasińska A, Pokorski M. Oleic derivatives of dopamine and respiration. Adv Exp Med Biol 2018;1023:37-46.
 • Kaczyńska K, Wojciechowski P, Jampolska M, Lipkowski AW, Kleczkowska P. Cardiovascular and respiratory activity of PK20, opioid and neurotensin hybrid peptide in anesthetized and awake rats. Eur J Pharmacol 2017, 797: 20-25
 • Andrzejewski K, Kaczyńska K, Zaremba M. Serotonergic system in hypoxic ventilatory response in unilateral rat model of Parkinson’s disease. J Biomed Sci 2017, 24: 24
 • Andrzejewski K, Budzińska K, Kaczyńska K. Phrenic and hypoglossal nerve activity during respiratory response to hypoxia in 6-OHDA unilateral model of Parkinson’s disease. Life Sci 2017, 180: 143-150
 • Wojciechowski P, Szereda-Przestaszewska M, Lipkowski AW. Cardiorespiratory action of opioid/tachykinin agonist peptide hybrid in anaesthetized rats: transduction pathways. Eur J Pharmacol 2017, 810: 9-14
 • Kaczyńska K, Kogut E, Zając D, Jampolska M, Andrzejewski K, Sulejczak D, Lipkowski AW, Kleczkowska P.Neurotensin-based hybrid peptide’s anti-inflammatory activity in murine model of a contact sensitivity response. Eur J Pharm Sci 2016, 93: 84-89
 • Kaczyńska K, Jampolska M, Szereda-Przestaszewska M. The role of vagal pathway and NK1 and NK2 receptors in cardiorespiratory effects of neurokinin A. Clin Exp Pharmacol Physiol 2016, 43: 818-824

Patenty

 • 234708 - przyznany w 2019, tytuł wynalazku: „Koniugaty nanocząstek selenu i izotiocyjanianów do zastosowania w leczeniu nowotworów”. (Uprawnieni: IMDiK PAN; WUM; UW; Narodowy Instytut Leków)