Kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Salińska; 22 60 86 528; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-401
Sekretariat
mgr Aleksandra Stafiej; 22 60 86 528; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-401
Pracownicy naukowi
dr hab. Elżbieta Ziemińska; 22 60 86 534; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Justyna Augustyniak: 22 60 86 534; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Ewelina Bratek-Gerej; 22 60 86 430; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Pracownicy techniczni
Grzegorz Pałka; 22 60 86 531; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Profil badawczy:
Mechanizmy poischemicznej neurodegeneracji – badanie roli naturalnych procesów adaptacyjnych oraz egzo- i endogennych substancji o potencjale neuroprotekcyjnym w prewencji i terapii.

  •  Poszukiwanie mechanizmów uszkodzenia mózgu spowodowanego niedokrwieniem, oraz skutecznych metod neuroprotekcji. Badania Pracowni skupiają się na patogennej roli w niedokrwieniu mózgu nadmiernego pobudzenia receptorów dla glutaminianu (ekscytotoksyczności) i zaburzonej homeostazy jonów wapnia w neuronach.
  • Istotnym elementem programu badań jest też neurotoksykologia obejmująca wpływ toksyn środowiskowych uruchamiających te mechanizmy patogenne, oraz badania nad rolą fizjologiczną neurotransmisji glutaminianergicznej i wapnia w uczeniu się i pamięci. Poszukiwania potencjalnych substancji neuroprotekcyjnych dotyczą głównie ligandów receptorów dla glutaminianu i substancji stabilizujących homeostazę wapnia.
  • Badania nad zwiększaniem odporności mózgu na niedokrwienie, czyli indukcji tolerancji. Efekt taki można uzyskać przez prekondycjonowanie (hartowanie) czyli poddanie mózgu nieuszkadzającym epizodom niedokrwienia. Wykazano też, że łagodne niedotlenienie oraz zastosowanie niektórych substancji farmakologicznych także indukuje tolerancję na ischemię mózgu. Co ważniejsze, bodziec indukujący tolerancję na ischemię można stosować nie tylko przed, ale także po przebytej patologii, co jest określane jako postkondycjonownie. Naszym dalekosiężnym celem jest zaproponowanie metody postkondycjonowania metodami farmakologicznymi lub fizycznymi, które mogłyby być wykorzystane w klinice udarów. W jego realizację wpisują się badania nad lepszym poznaniem neuroprotekcyjnych efektów prekondycjonowania, hiperbarią tlenową lub powietrzną w modelu ischemii na gerbilach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na procesy apoptotyczne i stres oksydacyjny. Badania nad tolerancją mózgu na ischemię są prowadzone in vivo z wykorzystaniem zwierzęcych modeli globalnego niedokrwienia mózgu oraz niedotlenienia okołoporodowego. W coraz większym stopniu wykorzystywane są także metody alternatywne in vitro na hodowlach neuronów.

Granty:
Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura.- finansowany przez NCN ( DEC- 2016/23/N/NZ7/01942), kierownik projektu: mgr inż. Ewelina Bratek (2017-2019)
Badanie ekspresji genów potencjalnie uczestniczących w patogenezie autyzmu w dwóch modelach zwierzęcych: walproinianowym i talidomidowym. – finansowany przez NCN (DEC-2017/01/X/NZ3/01049), kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Ziemińska (2017-2018)
Badanie ekspresji białka SNAP-25, analiza metabolomiczna NMR i charakterystyka behawioralna w zwierzęcych modelach autyzmu dziecięcego: odniesienie do hipotezy glutaminianowej - finansowany przez NCN (DEC-2014/15/B/NZ4/04490), kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Wiesław Łazarewicz (2015-2018)
Udział niespecyficznych kanałów jonowych typu TRP przepuszczalnych dla jonów wapnia w procesach zapamiętywania i przypominania oraz ich powiązania z metabotropowymi receptorami glutaminianu grupy I. - finansowany przez NCN (DEC-2014/15/B/NZ4/04487) kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Jolanta Salińska (2015-2018)

Współpraca krajowa:
• Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, Kraków
• Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa
• Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
• Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Współpraca zagraniczna:
• Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai, Indie;
• University at Buffalo, The State University of New York, NY, USA;
• University of Milan, Mediolan, Włochy

Aparatura:
• wielofunkcyjny czytnik mikropłytek FLUOstar Omega - fluorymetr, luminometr i spektrofotometr (BMG Labtech); ex:   340,390,405,440,485,530,590; em: 340,485,510,520,580,620 nm
• czytnik mikropłytek FLUOROSKAN FL- fluorymetr, luminometr (Labsystems); ex: 400,440,485,530,544; em: 485,520,527,538,590,620 nm
• aparat stereotaktyczny, zestaw do mikrodializy małych zwierząt laboratoryjnych
• system do perfuzji ciągłej
• zestaw anestezjologiczny do operacji na małych zwierzętach
• komora hipobaryczna oraz komora hiperbaryczna
• ultrawirówka preparacyjna Optima XPN Series (Beckman)
• termocyklery: LightCycler(R) 96 (Roche), Civic Cycer (Biotach, INC)
• densytometr ImageScanner III Labscan 6.0 (GE Healtcare) z oprogramowaniem
• kriostat Leica
• mikrotom

Metody badawcze:
• hodowla pierwotna komórek ziarnistych móżdżku szczura
• metody biochemiczne: elektroforeza, Western Blot, oznaczanie aktywności enzymów
• metody immunocytochemiczne, immunohistochemiczne i immunoenzymatyczne
(ELISA, TUNEL)
• ocena powinowactwa ligandów do błon (wiązania)
• izolacja kwasów nukleinowych RNA i DNA
• metody biologii molekularnej: PCR, RT- PCR, qRT-PCR,
• obrazowanie w mikroskopie fluorescencyjnym, konfokalnym,
• mikrodializa mózgu szczura
• perfuzja mózgu szczura
• hipobaria i hiperbaria tlenowa i powietrzna

Stosowane modele badawcze:
in vitro:
• hodowla pierwotna komórek ziarnistych móżdżku szczura
in vivo:
• modelasfiksji okołoporodowej u 7-dniowych osesków szczurzych
• model globalnej ischemii u myszoskoczków
• model pasywnego unikania bodźców smakowych na 1-dniowych kurczętach

Wybrane publikacje: