Zwierzęta modyfikowane genetycznie kontrolowane metodą PCR na obecność lub brak określonego genu.