komora

Nasze zwierzęta podlegają okresowej kontroli zdrowia. Ocena anatomopatologiczna wykonywana jest we współpracy z laboratorium INDEXX Vet-Med-Lab i Zakładem Patologii Zwierząt Laboratoryjnych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, a kontrola bakteriologiczna, wirusologiczna i parazytologiczna we współpracy z Instytutem Onkologii w Warszawie i referencyjnym ośrodkiem diagnostycznym dla Europy QM Diagnostics Nijmegen w Holandii oraz laboratorium INDEXX Vet-Med-Lab. Zwierzęta sprawdzamy na obecność następujących mikroorganizmów:

  • bakterie: Mycoplasma sp., Salmonella sp., Yersinia pseudotuberculosis, Bordetella bronchiseptica, Corynobacterium murium Kutscheri, Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter sp., Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus.
  • wirusy: Ectromelia virus, Mouse hepatitis virus (MHV), Sendai (HVJ) virus, Pneumonia virus of mice (PVM), Lymphocitic choriomreningitis (LCM) virus, Minutevirus of mice (MVM), KRV/H-1 virus, Sialodacryoadenitis virus (SDA).
  • pasożyty: Giardia muris, Spironucleus muris, Syphacia sp., Eimeria sp., Ectoparasites.

sterylizatory