OPEN ACCESS ( OA )
Otwarty dostęp (OA)- to możliwość korzystania z publikacji naukowych, wyników badań i materiałów dydaktycznych przez internet bez ograniczeń i opłat. Celem  OA jest uniezależnienie autorów od wydawców i takie zorganizowanie obiegu informacji, aby pracownicy naukowi mogli bez przeszkód upowszechniać wyniki swoich badań i korzystać z wyników badań innych naukowców, by nakłady na naukę były efektywnie wykorzystane. Realizacja w roku 2019 w Polsce, założeń polityki otwartej nauki, spowodowała stworzenie i finansowanie przez MNiSW programu:

1. Open Choice Compact. Licencja umożliwia uczonym afiliowanym w polskich instytucjach  akademickich bezpłatne publikowanie artykułów i monografii OA na licencji CC BY, w czasopismach hybrydowych link: 
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer
2. Elsevier Program OA. Pilotażowy program publikowania otwartego w Elsevier link:
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer
3. Program Publikowania Otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki - obejmuje wydawców: Elseviera, Springera, LWW, OUP i innych link:
http://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/
Pozostali wydawcy oferujący płatne publikowanie  w OA:
1.
BioMedCentral ( http://biomedcentral.com/journals)

2. Public Library of Sciences  (http://www.plos.org )
3.
MedKnow Publications ( http://www.medknow.com/journals.asp)

4. Hindawi  (https://www.hindawi.com)
5. MDPI  (https://www.mdpi.com)
6. Frontiers Media ( https://frontiersin.org)
Poszukiwanie tytułów czasopism OA rozpoczynamy od:
- Directory of Open Access Journal ( DOAJ)
– dowiadujemy się z tej bazy jaka [politykę publikacyjną przyjmuje wydawca    poszukiwanego przez nas tytułu;
-
SHERPA/RoMEO - portal umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców konkretnych tytułów czasopism odnośnie zakresu praw     autora;
- Open Journal Gate - największa baza agregująca informacje o czasopismach OA;
- Free Medical Journal- baza informuje o czasopismach, które są dostępne po okresie embarga;
-
High Wire Press - platforma czasopism i książek wydawców uniwersyteckich z dziedziny   medycyny i nauk pokrewnych;
- Indywidualni naukowcy w Polsce, udostępniają swoje publikacje w polskich czasopismach,
  z których połowa jest dostępna w sposób otwarty np. IMDiK w:
1. czasopiśmie Folia Neuropathologica organie Polskiego Towarzystwa Neuropatologów oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN wydawane  i udostępniane przez Termedia, w modelu OA na licencji CC BY-NS-SA;
2. repozytorium OZwRCIN – Instytut deponuje i udostępnia prace doktorskie i habilitacyjne oraz w ogólnie dostępnej Bibliotece Nauki CEON
http://bibliotekanauki.ceon.pl/yadda/search/general.action?cid=9baefcd1-285c-4d9a-8c9a-b4ebe0289581

i Repozytorium CEON  https://depot.ceon.pl/