Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia:

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

Wnioski o  pozwolenie na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach będą podlegały ocenie:

II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 8

budynek 23, pokój: 1068

tel. 22-5935622

 
http://lke_sggw.sggw.pl/


Wszystkie wnioski złożone do tej pory do 1LKE (wnioski w trakcie rozpatrywania, poprawek itd.) są dalej procedowane przez 1LKE w Warszawie.