1. Udzielanie porad:

A)    w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,

B)     dotyczących obowiązku stosowania określonych w Ustawie zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,

C)     w sprawie:

-  znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,

-  prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego

D) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami,

  1. opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,

  2. monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek,

  3. monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,

  4. zgłaszanie Dyrekcji Instytutu przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt w nim utrzymywanych i określaniu czynności, które należy podjąć
    w celu przywrócenia tego dobrostanu,

  5. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu  tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta,
    oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń  z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.