RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW (SKŁAD min. 10-OSOBOWY)

KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ I REPREZENTUJE SAMORZĄD

JEST NAJWYŻSZYM ORGANEM UCHWAŁODAWCZYM SAMORZĄDU

PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED SAMORZĄDEM I WŁADZAMI INSTYTUTU

KADENCJA: 01.11 KAŻDEGO ROKU – 31.10. NASTĘPNEGO ROKU