„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

(https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/wspolna-szkola-doktorska)

Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzona wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

  • Nauki medyczne
  • Nauki biologiczne
  • Inżynieria biomedyczna

       PARTNERZY

  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii PAN
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN


REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 
Wykaz tematów zgłoszonych do realizacji w ramach Szkoły Doktorskiej PAN
w roku akademickim 2021/2022

dokument w wersjii pdf.

Lp.

Temat

Opiekun naukowy/Zakład/Źródło finansowania

1.

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku.

Opiekun naukowy
Dr hab. Magdalena Zielińska
Zakład Neurotoksykologii
Źródło finansowania
Projekt NCN OPUS
Stypendium ze środków projektowych

2.

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu regionu CA2 hipokampa.

Opiekun naukowy
Dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz
Pracownia Patoneurochemii
Opiekun pomocniczy
Dr Michał Węgrzynowicz
Pracownia Molekularnych Podstaw Neurodegeneracji
Źródło finansowania
projekt NCN Sonata Bis
Stypendium ze środków Instytutowych

3.

Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkankach tłuszczowych osób otyłych.

Opiekun naukowy
Dr hab. Alina Kuryłowicz
ZKB Epigenetyki Człowieka
Źródło finansowania:
Stypendium ze środków Instytutowych

4.

Analiza ekspresji cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu.

Opiekun naukowy
Dr hab. Agnieszka Bronisz
Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów
Opiekun pomocniczy
Dr Jakub Godlewski
Pracownia Neuroonkologii
Projekt NCN OPUS 20
Stypendium ze środków projektowych