(http://tib.ippt.pan.pl/)

Szkoła prowadzi  kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria biomedyczna
 • nauki medyczne

       PARTNERZY

 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)