Kierownik
prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska - tel. 22 60 86 546,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój B-702, B-703, B-704

Pracownicy naukowi
prof. dr hab. Janusz Sadowski - tel. 22 60 86 564; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Bożena Bądzyńska, prof. IMDiK - tel. 22 60 86 620, 60 86 443; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Leszek Dobrowolski, prof. IMDiK - tel. 2260 86 621; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr inż. Olga Gawryś - tel. 22 60 86 621; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Marta Kuczeriszka - tel. 22 60 86 564, 60 86 443; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Agnieszka Walkowska, prof. IMDiK - tel. 22 60 86 599; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy naukowo-techniczni
dr inż. Iwona Baranowska - tel. 22 60 86 621; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Doktoranci
mgr Joanna Sitek – tel. 22 60 86 599; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil badawczy

 • Wewnątrznerkowe krążenie krwi: czynnik determinujący czynność wydalniczą nerek, homeostazę płynów ustrojowych i ciśnienie tętnicze krwi.
 • Badania nad chorobą nadciśnieniową z zastosowaniem różnych modeli zwierzęcych.
 • Badania nad cukrzycą indukowaną podaniem streptozotocyny u szczurów.

Granty

 • Projekt badawczy własny: „Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu 14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A”. Grant NCN HARMONIA (2018-2021), umowa nr 2017/26/M/NZ5/00367, kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska; 2018 – 2021.
 • Projekt badawczy własny: „Rola interakcji między receptorami purynowymi P1 i biodostępnością tlenku azotu w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym”. Grant NCN OPUS, umowa nr 2017/25/B/NZ5/01292, kierownik: dr hab. Leszek Dobrowolski; 2018 – 2021.

Współpraca zagraniczna

 • Ludek Cervenka, Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
 • Louis G. Navar, Department of Physiology, Hypertension and Renal Center, Tulane University Health Sciences Center, New Orleans, Louisiana, USA.

Aparatura

 • Przepływomierz firmy Transonic– aparat do pomiaru przepływu krwi w  naczyniach za pomocą sondy ultradźwiękowej, pomiar typu "transit – time";
 • Przepływomierz typu laser laser-Doppler firmy Perimed– aparat do lokalnego pomiaru zmian przepływu krwi w tkankach;
 • Czytnik FLUO STAR Omega – płytkowy czytnik fluorescencyjno-luminescencyjno-absorpcyjny;
 • Aparat do pomiaru sygnału tlenku azotu, wolnych rodników, siarkowodoru w tkance ISO-NOP firmy WPI;
 • Osmometr firmy Gonotec– aparat do oznaczania osmolalności płynów ustrojowych i w roztworach;
 • Fotometr płomieniowy firmy BWB Technologies Ltd – aparat do jednoczesnego pomiaru stężenia sodu, potasu, litu, wapnia i baru w płynach ustrojowych i roztworach;
 • Aparat CODA firmy Kent Scientificdo nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u czuwających gryzoni;
 • Aparat RCBII firmy IITC(USA) do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u czuwających gryzoni;
 • Aparat do pomiaru ciśnienia firmy Stoelting– do inwazyjnego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego krwi oraz częstości skurczów serca.

Metody badawcze

 • Badania koncentrują się na współdziałaniu hormonów naczyniowych, wazoaktywnych czynników parakrynnych (prostaglandyn, eikozanoidów zależnych od cytochromu P-450, endoteliny a także NO, ATP, adenozyny i bradykininy) oraz wpływów nerwowych w regulacji krążenia krwi w korze i rdzeniu nerki;
 • W doświadczeniach na nerce in situ narkotyzowanych szczurów, całkowity przepływ krwi przez nerkę mierzony jest za pomocą sondy ultradźwiękowej na tętnicy nerkowej. Metodyka laser-Doppler służy do mierzenia zmian ukrwienia kory, rdzenia zewnętrznego i wewnętrznego nerki;
 • W niektórych badaniach mierzy się tlenek azotu w tkance kory i rdzenia (elektrody NO-selektywne). Substancje aktywne podaje się donaczyniowo (dożylnie lub do t. nerkowej) lub bezpośrednio do śródmiąższu (tkanki) rdzenia lub kory nerki;
 • W badaniach wpływów nerwowych na mikrokrążenie nerkowe stosuje się m.in. własną, nieinwazyjną metodę odnerwienia nerki szczura, umożliwiającą poznanie wczesnych następstw odnerwienia;
 • Prowadzone są też badania na zwierzętach czuwających, którym podaje się substancje badane: podskórnie, dootrzewnowo czy jako składniki diety, a w sposób nieinwazyjny (pomiar na ogonie metodą pletysmograficzną) lub inwazyjny (metodą telemetrii) mierzy ciśnienie tętnicze krwi i prowadzi obserwacje w klatkach metabolicznych;
 • Badania na zwierzętach czuwających dotyczą szczególnie nadciśnienia tętniczego powstającego spontanicznie czy też związanego z wysokim spożyciem sodu (tzw. nadciśnienia sodozależnego) i sposobów zapobiegania jego powstawaniu przez ingerencję w różne procesy metaboliczne np. syntezy NO czy szlak cytochromu P-450 i inne mechanizmy regulujące ukrwienie wewnątrznerkowe;
 • Prowadzimy też badania przydatności nowych związków, jako potencjalnych nośników leków.
 • Stanowisko Metaboliczno-Telemetryczne:
 • w ramach Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych powstało Stanowisko Metaboliczno-Telemetryczne zawierające zautomatyzowany, zintegrowany zestaw do przewlekłych badań metabolicznych i telemetrycznych na małych zwierzętach zakupiony dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, które obecnie funkcjonuje w obrębie Środowiskowego Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne (ŚLBM). Więcej informacji na stronie Stanowiska (strona www).   (http://www.imdik.pan.pl/pl/dla-pracownikow/347-stanowisko-metaboliczno-telemetryczne-zakladu-fizjologii-nerek-i-plynow-ustrojowych).
 •     Stanowisko Konfokalnej Endomikroskopii Laserowej:
  w Zakładzie Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych powstało Stanowisko Konfokalnej Endomikroskopii Laserowej do przyżyciowego badania wybranych struktur u małych zwierząt laboratoryjnych. Składa się ono z  Systemu endomikroskopii konfokalnej do obrazowania in vivo – Cellvizio® Dual Band system; producent Mauna Kea Technologies S.A., Paryż, Francja oraz zestawu do anestezji wziewnej dla małych zwierząt.
  System Cellvizio® Dual Band system (probe-based Confocal Laser Endomicroscopy solution for preclinical use) został zakupiony dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze Środków Finansowych Przyznanych Na Realizację Inwestycji Związanych z Działalnością Naukową.

                                                    Krótki opis systemu konfokalnej endomikroskopii laserowej do obrazowania in vivo

                                            strona internetowa producenta http://www.maunakeatech.com 
    

 • Wybrane publikacje

 • Kuczeriszka M, Wąsowicz K. Animal models of hypertension: The status of nitric oxide and oxidative stress and the role of the renal medulla. Nitric Oxide 2022; 125-126: 40-46. doi: 10.1016/j.niox.2022.06.003.

 • Kuczeriszka M, Dobrowolski L, Walkowska A, Baranowska I, Sitek JD, Kompanowska-Jezierska E. Role of Ang1-7 in renal haemodynamics and excretion in streptozotocin diabetic rats. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2022; 49: 432-441. doi: 10.1111/1440-1681.13618
 • Baranowska I, Gawrys O, Walkowska A, Olszynski KH, Červenka L, Falck JR, Adebesin AM, Imig JD, Kompanowska-Jezierska E. Epoxyeicosatrienoic Acid Analog and 20-HETE Antagonist Combination Prevent Hypertension Development in Spontaneously Hypertensive Rats. Front. Pharmacol. 2022; 12: 798642. doi: 10.3389/fphar.2021.798642

 • Husková Z, Kikerlová S, Sadowski J., Alánová P, Sedláková L, Papousek F, Neckár J. Increased Endogenous Activity of the Renin-Angiotensin System Reduces Infarct Size in the Rats With Early Angiotensin II-dependent Hypertension Which Survive the Acute Ischemia/Reperfusion Injury. Front Pharmacology. 2021; 12: article 679060. doi: 10.3389/fphar.2021.679060

 • Bądzyńska B., Sadowski J. Reinvestigation of the tonic natriuretic action of intrarenal dopamine: comparison of two variants of salt-dependent hypertension and spontaneously hypertensive rats. Clin  Exper Pharmacol Physiol. 2021; 49:1290-1297. doi:10.1111/1440-1681.13529

 • Bądzyńska B., Vaneckova I, Sadowski J., Hojna S, Kompanowska-Jezierska E. Effects of systemie and renal intramedullary endothelin-1 receptor blockade on tissue NO and intrarenal haemodynamics in normotensive and hypertensive rats. Eur J Pharmacol. 2021; 910, 174445. doi: 10.1016/j.eiphar.2021.174445

 • Baranowska I, Gawrys O, Roszkowska-Chojecka MM, Badzynska B, Tymecka D, Olszynski KH, Kompanowska-Jezierska E. Chymase dependent pathway of angiotensin II generation and rapeseed derived peptides for antihypertensive treatment of Spontaneously Hypertensive Rats. Front Pharmacol. 2021;12:658805. doi: 10.3389/fphar.2021.658805. 

 • Kala P, Miklovič M , Jíchová Š, Škaroupková P, Vaňourková Z, Maxová H, Gawrys O, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Imig JD, Falck JR, Veselka J, Červenka L, Aiglová R,Vícha M, Gloger V, Táborský M. Effects of Epoxyeicosatrienoic Acid-Enhancing Therapy on the Course of Congestive Heart Failure in Angiotensin II-Dependent Rat Hypertension: From mRNA Analysis towards Functional In Vivo Evaluation. Biomedicines. 2021;9(8):1053. doi: 10.3390/biomedicines9081053.
 • Jíchová Š, Gawryś O, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Melenovský V, Hošková  L, Červenka L, Kala P, Veselka J, Čertíková Chábová V. Kidney Response to Chemotherapy-Induced Heart Failure: mRNA Analysis in Normotensive and Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats. Int J Mol Sci. 2021;22(16):8475. doi: 10.3390/ijms22168475

 • Bądzyńska B, Baranowska I, Sadowski J. Further evidence against the role renal medullary perfusion in short-term control of arterial pressure in normotensive and mildly or overtly hypertensive rats. Pflügers Arch - Eur J Physiol. 2021;473(4):623-631. doi: 10.1007/s00424-021-02534-1.
 • Honetschlagerová Z, Škaroupková P, Kikerlová S, Husková Z, Maxová H, Melenovský V, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Gawrys O, Kujal P, Červenka L, Čertíková Chábová V. Effects of renal sympathetic denervation on the course of congestive heart failure combined with chronic kidney disease: Insight from studies with fawn-hooded hypertensive rats with volume overload induced using aorto-caval fistula. Clin Exp Hypertens. 2021; 30:1-14. doi: 10.1080/10641963.2021.1907398
 • Roszkowska-Chojecka MM, Baranowska I, Gawrys O, Sadowski J, Walkowska A, Kalisz M, Litwiniuk A, Kompanowska-Jezierska E. Role of chymase in blood pressure control, plasma and tissue angiotensin II, renal haemodynamics, and excretion in spontaneously hypertensive rats. Clin Exp Hypertens. 2021; 9:1-10. doi: 10.1080/10641963.2021.1890762.
 • Honetschlagerová Z, Gawrys O, Jíchová Š, Škaroupková P, Kikerlová S, Vaňourková Z, Husková Z, Melenovský V, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Kolář F, Novotný J, Hejnová L, Kujal P, Červenka L. Renal sympathetic denervation attenuates congestive heart failure in angiotensin II-dependent hypertension: Studies with Ren-2 transgenic hypertensive rats with aortocaval fistula. Kidney Blood Press Res. 2021;46(1):95-113. doi: 10.1159/000513071. Epub 2021 Feb 2.
 • Walkowska A, Červenka L, Imig JD, Falck JR, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E. Early Renal Vasodilator and Hypotensive Action of Epoxyeicosatrienoic Acid Analog (EET-A) and 20-HETE Receptor Blocker (AAA) in Spontaneously Hypertensive Rats. Front Physiol. 2021;12:622882. doi: 10.3389/fphys.2021.622882.
 • Gawrys O, Rak M, Baranowska I, Bobis-Wozowicz S, Szaro K, Madeja Z, Swiezewska E, Masnyk M, Chmielewski M, Karnas E, Kompanowska-Jezierska E. Polyprenol-Based Lipofecting Agents for In Vivo Delivery of Therapeutic DNA to Treat Hypertensive Rats. Biochem Genet. 2021;59(1):62-82. doi: 10.1007/s10528-020-09992-9.
 • Kuczeriszka M, Sitek JD, Walkowska A, Sadowski J, Dobrowolski L. Interplay of the adenosine system and NO in control of renal haemodynamics and excretion: comparison of normoglycaemic and streptozotocin diabetic rats. Nitric Oxide 2020;104-105:20-28. doi: 10.1016/j.niox.2020.08.003.
 • Gawrys O, Husková Z, Baranowska I, Walkowska A, Sadowski J, … Červenka L, …, Kompanowska-Jezierska E. Combined treatment with epoxyeicosatrienoic acid analog and 20-hydroxyeicosatetraenoic acid antagonist provides substantial hypotensive effect in spontaneously hypertensive rats. J Hypertens. 2020;38(9):1802-1810. doi: 10.1097/HJH.0000000000002462. PMID: 32384390.
 • Kosson A, Kosson P, Kuczeriszka M. Procedury awaryjne w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt laboratoryjnych. Przegląd Hodowlany 2020;4:29-33.
 • Gawrys-Kopczynska M, Konop M,…., Dobrowolski L, …., Ufnal M. TMAO, a seafood-derived molecule, produces diuresis and reduces mortality in heart failure rats. National Library of Medicine 2020 Jun 8; 9: e57028. doi: 10.7554/eLife.57028. PMID: 32510330.
 • Caruso F, ... , Sitek JD, Gionfra F, Pedersen JZ, Incerpi S. Antioxidant properties of embelin in cell culture. Electrochemistry and theoretical mechanism of scavenging. Potential scavenging of superoxide radical through the cell membrane. Antioxidants (Basel). 2020;9(5):382. doi: 10.3390/antiox9050382. PMID: 32380755.
 • Sadowski J, Bądzyńska B: Altered renal medullary blood flow: A key factor or a parallel event in control of sodium excretion and blood pressure? [published online ahead of print, 2020 Mar 12]. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2020;47(8):1323-1332. https://doi.org/10.1111/1440-1681.13303
 • Bądzyńska B, Zakrocka I, Turski WA, Olszyński KH, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E. Kynurenic acid selectively reduces heart rate in spontaneously hypertensive rats. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2020;393(4):673-679. doi: 10.1007/s00210-019-01771-7.
 • Čertíková Chábová V, Kujal P, Vaňourková Z, Škaroupková P, Sadowski J, Kompanowska-JezierskaE, Tesař V, Hammock B, Imig J, Maxová H, Červenka L, Vaněčková I. Addition of Endothelin A-Receptor Blockade Spoils the Beneficial Effect of Combined Renin-Angiotensin and Soluble Epoxide Hydrolase Inhibition: Studies on the Course of Chronic Kidney Disease in 5/6 Nephrectomized Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats. Kidney Blood Press Res. 2019; 44(6): 1493-1505. doi: 10.1159/000504137. Epub 2019 Nov 26. PMID: 31770762.
 • Vaněčková I, Hojná S, Vernerová Z, Kadlecová M, Rauchová H, Kompanowska-Jezierska E, Vaňourková Z, Červenka L, Zicha J: Renoprotection Provided by Additional Diuretic Treatment in Partially Nephrectomized Ren-2 Transgenic Rats Subjected to the Combined RAS and ETA Blockade. Front Physiol. 2019 Sep 18;10:1145. doi: 10.3389/fphys.2019.01145. eCollection 2019.
 • Walkowska A, Vaněčková I, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E. Rapid blood pressure increase after renal denervation in anaesthetized rats: interaction of oxidative stress and neuronal nitric oxide synthase. J Physiol Pharmacol. 2019 Aug;70(4). doi: 10.26402/jpp.2019.4.12. Epub 2019 Nov 15.
 • Vacková Š, Kikerlová S, Melenovsky V, Kolář F, Imig JD, Kompanowska-JezierskaE, Sadowski J, Červenka L. Altered Renal Vascular Responsiveness to Vasoactive Agents in Rats with Angiotensin II-Dependent Hypertension and Congestive Heart Failure. Kidney Blood Press Res. 2019;44(4):792-809. doi: 10.1159/000501688.
 • Vaněčková I, Hojná S, Kadlecová M, Kompanowska-Jezierska E, Zicha J. Distinct effects of bosentan on NO-dependent vasodilation and calcium influx in heterozygous Ren-2 transgenic rats on high-salt diet. Physiol Res. 2019 Oct 25;68(5):717-725. Epub 2019 Aug 19. PMID: 31424254.
 • Kuczeriszka M, Walkowska A, Olszynski KH, Rafalowska J, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E: Arginine and tetrahydrobiopterin supplementation in rats with salt-induced blood pressure increase: minor hypotensive effect but improvement of renal haemodynamics. J Physiol Pharmacol. 2019; doi: 10.26402/jpp.2019.2.05. Epub 2019 Jul 22. PubMed PMID: 31356183.
 • Kala P, Červenka L, Škaroupková P, Táborský M, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J. Sex-linked differences in the mortality in Ren-2 transgenic hypertensive rats with aorto-caval fistula: effects of treatment with angiotensin converting enzyme alone and combined with inhibitor of soluble epoxide hydrolase. Physiol Res. 2019. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31177795.
 • Pokorný M, Mrázová I, Kubátová H, Piťha J, Malý J, Pirk J, Maxová H, Melenovský V, Šochman J, Sadowski J, Červenka L, Čermák Z, Volenec K, Netuka I. Intraventricular placement of a spring expander does not attenuate cardiac atrophy of the healthy heart induced by unloading via heterotopic heart transplantation. Physiol Res. 2019. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31177788.
 • Vacková Š, Kopkan L, Kikerlová S, Husková Z, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E, Hammock BD, Imig JD, Táborský M, Melenovský V, Červenka L. Pharmacological Blockade of Soluble Epoxide Hydrolase Attenuates the Progression of Congestive Heart Failure Combined With Chronic Kidney Disease: Insights From Studies With Fawn-Hooded Hypertensive Rats. Front Pharmacol. 2019; doi: 10.3389/fphar.2019.00018. eCollection 2019.
 • Bądzyńska B, Baranowska I, Gawryś O, Sadowski J. Evidence against a crucial role of renal medullary perfusion in blood pressure control of hypertensive rats. J Physiol. 2019;597(1): 211-223.
 • Kratky V, Kopkan L, Kikerlova S, Huskova Z, Taborsky M, Sadowski J, Kolar F,Cervenka L. The Role of Renal Vascular Reactivity in the Development of Renal Dysfunction in Compensated and Decompensated Congestive Heart Failure. Kidney Blood Press Res. 2018;43(6):1730-41.
 • Sedláková L, Kikerlová S, Husková Z, Červenková L, Chábová VČ, Zicha J, Falck JR, Imig JD, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Krátký V, Červenka L, Kopkan L.20-Hydroxyeicosatetraenoic acid antagonist attenuates the development of malignant hypertension and reverses it once established: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats. Biosci Rep. 2018;38(5):BSR20171496. doi: 10.1042/BSR20171496.
 • Roszkowska-Chojecka MM,Walkowska A,Sadowski J, Dobrowolski L. Clopidogrel partially counteracts adenosine-5'-diphosphate effects on blood pressure and renal hemodynamics and excretion in rats. Am J Med Sci. 2018;36(3):287-295.
 • Kala P, Sedláková L, Škaroupková P, Kopkan L, Vaňourková Z, Táborský M, Nishiyama A, Hwang SH, Hammock BD, Sadowski J, Melenovský V, Imig JD, Červenka L. Effect of angiotensin-converting enzyme blockade, alone or combined with blockade of soluble epoxide hydrolase, on the course of congestive heart failure and occurrence of renal dysfunction in Ren-2 transgenic hypertensive rats with aorto-caval fistula. Physiol Res. 2018;67(3):401-415.
 • Pokorný M, Mrázová I, Šochman J, Melenovský V, Malý J, Pirk J, Červenková L, Sadowski J, Čermák Z, Volenec K, Vacková Š, Maxová H, Červenka L, Netuka I. Isovolumic loading of the failing heart by intraventricular placement of a spring expander attenuates cardiac atrophy after heterotopic heart transplantation. Biosci Rep. pii: BSR20180371.
 • Červenka L, Husková Z, Kopkan L, Kikerlová S, Sedláková L, Vaňourková Z, Alánová P, Kolář F, Hammock BD, Hwang SH, Imig JD, Falck JR, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E, Neckář J. Two pharmacological epoxyeicosatrienoic acid-enhancing therapies are effectively antihypertensive and reduce the severity of ischemic arrhythmias in rats with angiotensin II-dependent hypertension. J Hypertens. 2018;36(6):1326-1341.
 • Čertíková Chábová V, Kujal P, Škaroupková P, Varňourková Z, Vacková Š, Husková Z, Kikerlová S, Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E, Baranowska I, Hwang SH, Hammock BD, Imig JD, Tesař V, Červenka L: Combined Inhibition of Soluble Epoxide Hydrolase and Renin-Angiotensin System Exhibits Superior Renoprotection to Renin-Angiotensin System Blockade in 5/6 Nephrectomized Ren-2 Transgenic Hypertensive Rats with Established Chronic Kidney Disease. Kidney Blood Press Res. 2018;43(2):329-49.
 • Pokorný M, Mrázová I, Malý J, Pirk J, Netuka I, Vaňourková Z, DoleŽelová Š, Červenková L, Maxová H, Melenovský V, Šochman J, Sadowski J, Červenka L. Effects of increased myocardial tissue concentration of myristic, palmitic and palmitoleic acids on the course of cardiac atrophy of the failing heart unloaded by heterotopic transplantation. Physiol Res. 2018;67(1):13-30.
 • Kuczeriszka M, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Prieto MC, Navar LG. Modulating Role of Ang1-7 in Control of Blood Pressure and Renal Function in AngII-infused Hypertensive Rats. Am J Hypertens. 2018;31(4):504-11.
 • Gawrys O, Baranowska I, ..., Kompanowska-Jezierska E. Innovative lipid-based carriers containing cationic derivatives of polyisoprenoid alcohols augment antihypertensive effectiveness of candesartan in spontaneously hypertensive rats. Hypertens Res. 2018;41(4):234-45.
 • Jaworska K, Huc T, Samborowska E, Dobrowolski L, BielinskaK, Gawlak M, Ufnal M. Hypertension in rats is associated with an increased permeability of the colon to TMA, a gut bacteria metabolite. PLoS One. 2017 Dec 13;12(12): e0189310.
 • Sporková A, ..., Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Maxová H, Červenka L. Fenofibrate Attenuates Hypertension in Goldblatt Hypertensive Rats: Role of 20-Hydroxyeicosatetraenoic Acid in the Nonclipped Kidney. Am J Med Sci. 2017;353(6):568-79.
 • Walkowska A, Pawlak M, Jane SM, Kompanowska-Jezierska E, Wilanowski T:Effects of high and low sodium diet on blood pressure and heart rate in mice lacking the functional grainyhead-like 1 gene. Physiol Res. 2017;66(1):163-65.
 • Sporková A, Husková Z, Škaroupková P, Rami Reddy N, Falck JR, Sadowski J, Červenka L. Vasodilatory responses of renal interlobular arteries to epoxyeicosatrienoic acids analog are not enhanced in Ren-2 transgenic hypertensive rats: evidence against a role of direct vascular effects of epoxyeicosatrienoic acids in progression of experimental heart failure. Physiol Res. 2017; 31;66(1): 29-39.
 • Sedláková L, ..., Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E, ..., Červenka L:Renin-angiotensin system blockade alone or combined with ET(A) receptor blockade: effects on the course of chronic kidney disease in 5/6 nephrectomized Ren-2 transgenic hypertensive rats. Clin Exp Hypertens. 2017;39(2):183-195.
 • Bądzyńska B, Lipkowski A.W, Sadowski J. An antihypertensive opioid: Biphalin, a synthetic non-addictive enkephalin analog decreases blood pressure in spontaneously hypertensive rats. Pharmacol Rep. 2016; 68(1): 51-55.
 • Kuczeriszka M, Lipkowski AW, Sadowski J,Kompanowska-Jezierska E. An endomorphine analog ([d-Ala2]-Endomorphin 2, TAPP) lowers blood pressure and enhances tissue nitric oxide in anesthetized rats. Pharmacol Rep. 2016;68(3):616-619.
 • Husková Z, ....., Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J, Kramer HJ, Červenka L: Intrarenal alterations of the angiotensin-converting enzyme type 2/angiotensin 1-7 complex of the renin-angiotensin system do not alter the course of malignant hypertension in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2016;43(4):438-449.
 • Sporková A, Reddy RN, Falck JR, Imig JD, Kopkan L, Sadowski J, Červenka L. Interlobular Arteries From 2-Kidney, 1-Clip Goldblatt Hypertensive Rats' Exhibit-Impaired Vasodilator Response to Epoxyeicosatrienoic. Am J Med Sci. 2016;351(5):513-519.
 • Červenka L, Škaroupková P, Kompanowska-Jezierska E, Sadowski J. Sex-linked differences in the course of chronic kidney disease and congestive heart failure: a study in 5/6 nephrectomized Ren-2 transgenic hypertensive rats with volume overload induced using aorto-caval fistula. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2016;43(10):883-895.
 • Jíchová Š, ...., Sadowski J, Kompanowska-Jezierska E, ...., Imig JD, Červenka L. Epoxyeicosatrienoic acid analog attenuates the development of malignant hypertension, but does not reverse it once established: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats. J Hypertens. 2016;34(10):2008-2025.
 • Bądzyńska B, Lipkowski AW, Olszyński KH, Sadowski J. Different blood pressure responses to opioids in 3 rat hypertension models: role of the baseline status of sympathetic and renin-angiotensin systems. Can J Physiol Pharmacol. 2016;94(11):1159-1169.
 • Doleželová Š, Jíchová Š, ..., Sadowski J, Červenka L, Kopkan L. Progression of hypertension and kidney disease in aging fawn-hooded rats is mediated by enhanced influence of renin-angiotensin system and suppression of nitric oxide system and epoxyeicosanoids. Clin Exp Hypertens. 2016;26:1-8.
 • Kuczeriszka M, Dobrowolski L, Walkowska A, Sadowski J. Influence of P2X receptors on renal medullary circulation is not altered by angiotensin II pretreatment. Pharmacol Rep. 2016; 68: 1230-36.
 • Tomasova L, Dobrowolski L, ...., Ostaszewski R, Ufnal M. Intracolonic hydrogen sulfide lowers blood pressure in rats. Nitric Oxide 2016;22;60:50-58.
 • Jíchová Š, Doleželová Š, Kopkan L, Kompanowska-Jezierska E,Sadowski J, Červenka L. Fenofibrate Attenuates Malignant Hypertension by Suppression of the Renin-angiotensin System: A Study in Cyp1a1-Ren-2 Transgenic Rats. Am J Med Sci. 2016;352(6):618-630.
 • Dobrowolski L,Kuczeriszka M, Castillo A, Majid DS, Navar LG. Role of atrial natriuretic peptide in mediating the blood pressure-independent natriuresis elicited by systemic inhibition of nitric oxide. Pflugers Arch. 2015;467(4):833-841.
 • Hampl V, Herget J, Bíbová J, ..., Sadowski J, Červenka L. Intrapulmonary activation of the angiotensin-converting enzyme type 2/angiotensin 1-7/G-protein-coupled Mas receptor axis attenuates pulmonary hypertension in Ren-2 transgenic rats exposed to chronic hypoxia. Physiol Res. 2015;64(1):25-38.
 • Pawlak M, Walkowska A, ..., Kompanowska-Jezierska E, Wilanowski T. Consequences of the loss of the Grainy head-like 1 gene for renal gene expression, regulation of blood pressure and heart rate in a mouse model. Acta Bioch Pol. 2015;62(2):287-296.
 • Roszkowska-Chojecka MM,Walkowska A,Gawryś O, Baranowska I, ..., Kompanowska-Jezierska E. Effects of chymostatin, a chymase inhibitor, on blood pressure, plasma and tissue angiotensin II, renal haemodynamics and renal excretion in two models of hypertension in the rat. Exp Physiol. 2015;100(9):1093-1105.
 • Walkowska A,Kuczeriszka M,Sadowski J, Olszyński KH, Dobrowolski L, Červenka L, Hammock BD, Kompanowska-Jezierska E. High salt intake increases blood pressure in normal rats: putative role of 20-HETE and no evidence on changes in renal vascular reactivity. Kidney Blood Press Res. 2015;40(3):323-342.

Patenty

 • 2017 – patent PAT.226845 na wynalazek nr. P-406517 „Kwas kynureninowy do zastosowania w leczeniu zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu”. Nr zgłoszenia: P-406517, data zgłoszenia: 13.12.2013 r., uzyskano: 03.04.2017 r.