Instrukcja do zdalnych posiedzeń Webex (.pdf)
                                                                                                           Aplikacja Webex -Proszę pobierać wersję Webex Meetings

Dokumenty do pobrania