Komisja ds. Kadry Naukowej:
1. Dr hab. Robert Filipkowski  - przewodniczący
2. Dr hab. Grzegorz Czapski - wiceprzewodniczący
3. Prof. dr hab. Ewa Matyja
4. Prof. dr hab. Barbara Mroczko
5. Dr hab. Monika Szeliga
Komisja Nauki:
1. Prof. dr hab. Barbara Zabłocka - przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Lidia Strużyńska
3. Prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
4. Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
5. Prof. dr hab. Irena Nalepa
6. Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz
Komisja ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich:
1. Prof. dr hab. Teresa Zalewska - przewodnicząca
2. Prof. dr hab. Magdalena Zielińska - wiceprzewodnicząca
3. Dr hab. Agata Adamczyk
4. Prof. dr hab. Marek Dąbrowski
5. Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz
6. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
7. Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
8. Prof. dr hab. Elżbieta Salińska
9. Prof. dr hab. Małgorzata Skup
10. Dr hab. Joanna Sypecka