Lista członków Rady Naukowej IMDiK PAN w kadencji 2019-2022

Przewodniczący Rady Naukowej:  Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz 
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej: Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz
Prof. dr hab. Edward Franek
Sekretarz Rady Naukowej: Dr hab. Katarzyna Kaczyńska
Członkowie Rady Naukowej: Dr hab. Agata Adamczyk,
Prof. dr hab. Jan Albrecht, 
Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz, 

Prof. dr hab. Leonora Bużańska, 
Dr hab. Grzegorz Czapski, 
Prof. dr hab. Anna Członkowska,

Prof. dr hab. Marek Dąbrowski, 
Dr hab. Leszek Dobrowolski, 
Prof. dr hab. Małgorzata Filip, 

Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, 
Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz, 
Prof. dr hab. Andrzej Górski,

Prof. dr hab. Paweł Grieb, 
Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, 
Prof. dr hab. Andrzej Kochański, 

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska, 
Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, 

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska, 
Prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska, 
Prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, 

Prof. dr hab. Władysław Lasoń, 
Prof. dr hab. Bogusław Machaliński,

Prof. dr hab. Ewa Matyja, 
Prof. dr hab. Barbara Mroczko, 
Prof. dr hab. Irena Nalepa, 

Dr Marta Obara-Michlewska, 
Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, 
Dr hab. Agnieszka Piwkowska,

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, 
Mgr Piotr Rogujski, 
Prof. dr hab. Elżbieta Salińska, 

Dr hab. Anna Sarnowska, 
Prof. dr hab. Małgorzata Skup, 
Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak,

Prof. dr hab. Lidia Strużyńska, 
Dr hab. Joanna Sypecka, 
Prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska, 

Dr hab. Monika Szeliga, 
Prof. dr hab. Bogna Szereda-Przestaszewska, 
Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

Prof. dr hab. Waldemar Turski, 
Dr hab. Dawid Walerych, 
Prof. dr hab. Barbara Zabłocka, 

Prof. dr hab. Teresa Zalewska, 
Prof. dr hab. Magdalena Zielińska, 
Prof. dr hab. Andrzej Ziemba