1. Regulamin Laboratorium Rezonansu Magnetycznego 
Regulamin eksploatacjia Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

2. Regulamin - laboratoria CePT
Regulamin wykorzystywania infrastruktury badawczej sfinansowanej z projektu CePT w IMDiK PAN

3. Zarządzenie - zasady korzystania z infrastruktury naukowo-badawczej IMDiK PAN
Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ustalania zasad korzystania z infrastruktury naukowo-badawczej IMDiK PAN

4. Ulotka informacyjna

5. Dostępny sprzęt i informacje kontaktowe

6. Wzór umowy

7. Wzór zlecenia

8. Protokół odbioru