1. Tomograf rezonansu magnetycznego Bruker 70/30 USR o indukcji pola 7T.

2

Posiadany sprzęt pozwala na wykonywanie obrazowania T1 i T2, obrazowania dynamicznego z podaniem środka cieniującego, obrazowania ze wzmocnieniem kontrastowym, spektroskopii zlokalizowanej , obrazowania dyfuzyjnego, angiografii i wielu innych badań.

Główne cechy tomografu rezonansowego Bruker Biospec to:

 • wartość indukcji pola głównego: 7T
 • maksymalny gradient pola cewek gradientowych: 300mT/m
 • pasmo toru nadawczo-odbiorczego: 5-300,3 MHz (pozwala na detekcję: 1H, 3He, 13C, 15P, 129Xe)
 • średnica otworu: 310 mm
 • maksymalna średnica do wykorzystania w czasie obrazowania: 154 mm

Najważniejsze wyposażenie:

 • 4 cewki wolumetryczne, w tym jedna strojona podwójnie na 1H i 13C
 • 4 cewki powierzchniowe, dla pierwiastków 1H oraz 31P, 129Xe, 13C, 3He
 • 2 czteroelementowe cewki powierzchniowe (dedykowane do obrazowania mózgów szczurów i myszy)
 • system bramkowania sygnału i monitorowania zwierząt w trakcie badania umożliwiający monitorowanie oddechu, temperatury ciała, EKG i nasycenia krwi tlenem.

Bogate wyposażenie w cewki nadawczo odbiorcze: cztery cewki wolumetryczne, w tym jedna strojona podwójnie na 1H i 13C; cztery cewki powierzchniowe, dla pierwiastków 1H oraz 31P, 129Xe, 13C, 3He; dwie czteroelementowe cewki powierzchniowe (przeznaczone do obrazowania mózgów szczurów i myszy) umożliwia bardzo szeroki zakres zastosowań badawczych – detekcję pierwiastków innych niż wodór, a także wykonywanie badań na bardzo różnorodnych obiektach. W Laboratorium mamy także możliwość wytwarzania nowych, ściśle dopasowanych do danego doświadczenia cewek odbiorczych.

        3 4

Rozbudowany system bramkowania sygnału i monitorowania zwierząt doświadczalnych w trakcie badania, umożliwia monitorowanie oddechu, temperatury ciała, EKG i nasycenia krwi tlenem. Pozwala to na bezpieczne wykonywanie nawet bardzo długich i wielokrotnie powtarzanych badań na tych samych zwierzętach.

2. Bogato wyposażone stanowisko do przygotowywania zwierząt, a także wykonywania zabiegów chirurgicznych, umożliwiające także podawanie znakowanych komórek, środków kontrastowych itp. również w trakcie trwania doświadczenia. Najważniejszy sprzęt to: zaawansowany mikroskop operacyjny Zeiss z kamerą cyfrową, sterowany komputerowo aparat stereotaktyczny, dwa aparaty do anestezji wziewnej (izofluranowej), pulsoksymetr do monitorowania zwierząt w trakcie zabiegów.

Laboratorium posiada bogato wyposażone zaplecze do obsługi doświadczeń. Najważniejszy sprzęt to:

 • mikroskop operacyjny z kamerą

  DSC 5493
 • sterowany komputerowo aparat stereotaktyczny

  6

 • dwa aparaty do anestezji wziewnej (izofluranowej)

  7

 • pulsoksymetr do monitorowania zwierząt w trakcie zabiegów

3. Unikatowy i innowacyjny system urządzeń i organizacji pracy pozwalający na wykonywanie doświadczeń w podwyższonym standardzie higienicznym, jak i w warunkach konwencjonalnych.
Jako jedyne w Polsce, nasze Laboratorium jest przygotowane do wykonywania badań w wysokim standardzie higienicznym, również zwierząt o obniżonej odporności. Pomieszczenie do aklimatyzacji zwierząt za barierą sanitarną jest wyposażone w regały do obsługi klatek indywidualnie wentylowanych (individually ventilated cages, IVC) oraz stację do wymiany klatek z przepływem laminarnym powietrza. Możliwe jest też wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach aseptycznych. Infrastruktura ŚLRM pozwala na utrzymywania zarówno myszy jak i szczurów laboratoryjnych.

 • Regały IVC


  IMDiK CMD 04 Jednostka nawiewczo wyciągowa

   
 • Stacja wymiany klatek/komora laminarna

  DSC 5498

 • Mobilny system pooperacyjny IVC

  04 Mobilny system pooperacyjny IMD ST Projekt CePT 038