Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR):

 

Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej Och!DOK
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (Lider), Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Program Operacyjny POWER 2014-2020, okres realizacji: 2018-2023, wartość projektu: 6 239 475,92 zł

Opracowanie zaawansowanego systemu podawania leków do gałki ocznej dla rynku badań przedklinicznych (ANODE)
Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
Konkurs Lider X, okres realizacji: 2019-2022, wartość projektu: 1 499 000 zł

Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain (SafeFoodCtrl)
Kierownik projektu: dr Elżbieta Jagielska
Projekt realizowany w konsorcjum z: Nofima, Veterinaermedisinsk Oppdragssenter AS
Współpraca międzynarodowa: Norwegia
Konkurs POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu: 6 563 860 zł

OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases (PrevEco)
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Sabała
Projekt realizowany w konsorcjum z: Norwegian University of Life Sciences, Tine SA
Współpraca międzynarodowa: Norwegia
Konkurs POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu: 6 694 600 zł

INFRASTART CePT
Kierownik projektu: dr Piotr Kosson po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Lider), Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN "UNIPRESS”, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski
Konkurs INFRASTARt, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu w 2021: 4 647 310,18 zł