Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBR):

Wykorzystanie metod inżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej. Och! DOK.
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (Lider), Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Program Operacyjny POWER 2014-2020, okres realizacji: 2018-2023, wartość projektu: 6 239 475,92 zł

Opracowanie zaawansowanego systemu podawania leków do gałki ocznej dla rynku badań przedklinicznych (ANODE).
Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
Konkurs Lider X, okres realizacji: 2019-2022, wartość projektu: 1 499 000 zł

Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain (SafeFoodCtrl).
Kierownik projektu: dr Elżbieta Jagielska
Projekt realizowany w konsorcjum z: Nofima, Veterinaermedisinsk Oppdragssenter AS
Współpraca międzynarodowa: Norwegia
Konkurs POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu: 6 563 860 zł

OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases (PrevEco).
Kierownik projektu: dr hab. Izabela Sabała
Projekt realizowany w konsorcjum z: Norwegian University of Life Sciences, Tine SA
Współpraca międzynarodowa: Norwegia
Konkurs POLNOR 2019, okres realizacji: 2021-2024, wartość projektu: 6 694 600 zł

Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych (STEMNanoT).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut Genetyki Człowieka PAN (Lider)
Program Badań Stosowanych, okres realizacji: 2015-2021, wartość projektu: 261 000 zł

Wykorzystanie potencjału Regeneracyjnego Mezynchemalnych Komórek Macierzystych (EXPLORE ME).
Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Janowski
Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, John Hopkins University, Baltimore, MD, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ALEKSANDER IV Sp. z o.o. Sp. k., Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewadten Forschung e.V
Współpraca międzynarodowa: Stany Zjednoczone, Niemcy
Konkurs STRATEGMED1, okres realizacji 2016-2021, wartość projektu: 20 702 704,65 zł