Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN):

 

Konkurs OPUS:
Kontrola dojrzewania microRNAome i jej zastosowanie w celowanej terapii nowotworowych komórek macierzystych
Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 987 254 zł

Dostarczanie immuno-aktywatorów do komórek fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Wrocławska
OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 2 485 532 zł

Znaczenie transportera glutaminy SAT1 dla utrzymania homeostazy glutaminianergicznej/ GABAergicznej: implikacje dla zaburzeń lęku
Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Zielińska
OPUS 20, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 747 960 zł

Wpływ PGC1a na biogenezę mitochondriów i różnicowanie neuralne podczas wczesnych etapów rozwoju ludzkich organoidów mózgu
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leonora Bużańska
OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 2 394 840 zł

Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B
Kierownik projektu: dr Małgorzata Firczuk
Projekt realizowany w partnerstwie z: Princess Maxima Center
Współpraca międzynarodowa: Holandia
OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 819 368 zł

Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych
Kierownik projektu: dr Małgorzata Bajor
Projekt realizowany w partnerstwie z: Technical University of Dresden; Oslo University Hospital
Współpraca międzynarodowa: Niemcy, Norwegia
OPUS 17, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 1 890 200 zł

Wpływ mleczanu i metabolicznego sensora GPR81 na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Piwkowska
OPUS 17, okres realizacji: 2020 – 2023; wartość projektu: 1 656 195 zł

Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera
Kierownik projektu: dr Grzegorz Czapski
OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2023; wartość projektu: 1 493 540 zł

Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkance tłuszczowej osób otyłych
Kierownik projektu: dr Alina Kuryłowicz
OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 626 650 zł

Wzajemne interakcje pomiędzy WJ-MSC i fNSC wpływają na tworzenie niszy komórkowej oraz zdolności regeneracyjne
Kierownik projektu: dr hab. Anna Sarnowska
OPUS 16, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 1 867 380 zł

Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia
Kierownik projektu: dr Agnieszka Bronisz
OPUS 15, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 2 600 500 zł

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Piwkowska
Projekt realizowany w partnerstwie z: Uniwersytet Gdański
OPUS 15, okres realizacji: 2019 – 2022, wartość projektu: 2 320 560 zł

Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Żekanowski po stronie IMDiK PAN (Lider: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego)
Projekt realizowany w partnerstwie z: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
OPUS 14, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 1 513 400 zł

Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfikcji u szczurów
Kierownik projektu: dr Małgorzata Nałęcz
OPUS 14, okres realizacji: 2018 – 2023, wartość projektu: 801 847 zł

Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma)
Kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga
OPUS 13, okres realizacji: 2018 – 2023, wartość projektu: 602 700 zł

Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Albrecht
OPUS 12, okres realizacji: 2017 – 2022, wartość projektu: 1 089 200 zł

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA
Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Zielińska
OPUS 10, okres realizacji: 2016 – 2022, wartość projektu: 1 092 280 zł

The mechanisms of mitochondrial damage-dependent neuroinflammation in experimental models of Parkinson’s disease. The role of Parkin dysfunction
Kierownik projektu: dr hab. Agata Adamczyk
Projekt realizowany w partnerstwie z: Institute for Pharmacology and Clinical Pharmacy
Współpraca międzynarodowa: Niemcy
OPUS 20 LAP, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 792 094 zł

Integration of cortical and sensory input in the generation of ketamine-dependent high frequency oscillations in rodents
Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 986 180 zł

Rola glutaminazy GAB w glejaku wielopostaciowym (glioblastoma)
Kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga
OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 860 960 zł

Wpływ neutrofilnych proteaz serynowych na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej
Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska
Projekt realizowany w partnerstwie z: Uniwersytet Gdański
OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 997 960 zł

Czy "plastikowy mózg" jest realnym zagrożeniem? W poszukiwaniu mechanizmów neurotoksycznego działania nanocząstek plastiku
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lidia Strużyńska
OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 1 977 200 zł

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe zawierające microRNA w eksperymentalnej immunoterapii glejaka
Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
OPUS 21, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 485 000 zł

Glycogen metabolism and gluconeogenesis in glomerular podocytes: impact on podocyte function in normo- and hyperglycemia
Kierownik projektu: dr hab. Dorota Rogacka
OPUS 21, okres realizacji: 2021 – 2025 wartość projektu: 2 406 600 zł

Wielo-skalowa metoda składania włókien amyloidowych przy użyciu struktur protofilamentów przewidzianych na podstawie grubo-ziarnistych symulacji dokowania
Kierownik projektu: dr Michał Koliński
OPUS 22, okres realizacji: 2022 – 2024 wartość projektu: 858 080 zł

Układ glimfatyczny w patogenezie padaczki
Kierownik projektu: dr Michał Fiedorowicz
Projekt realizowany w partnerstwie z: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
OPUS 22, okres realizacji: 2022 – 2026 wartość projektu: 2 037 400 zł

Światłowodowe systemy biosensoryczne doszybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Rygiel
Projekt realizowany w partnerstwie z: Politechnika Warszawska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
OPUS 18, okres realizacji: 2020 – 2023 wartość projektu: 1 360 200 zł

Konkurs SONATA:

Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych
Kierownik projektu: dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka
Projekt realizowany w partnerstwie z: Vrije University Medical Centre; Oslo University Hospital
Współpraca międzynarodowa: Holandia, Norwegia
SONATA 15, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 1 624 380 zł

Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs
Kierownik projektu: dr Luiza Stanaszek
SONATA 13, okres realizacji: 2018 – 2023, wartość projektu: 598 600 zł

Rola mitofagii i ocena zmian biioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporości i zaburzeniach fukcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej
Kierownik projektu: dr Irena Audzeyenka
SONATA 12, okres realizacji: 2017 – 2022, wartość projektu: 988 100 zł

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno - reperfuzyjnym mózgu
Kierownik projektu: dr Maria Kawalec
SONATA 12, okres realizacji: 2017 – 2022, wartość projektu: 663 000 zł

Mechanizmy i konsekwencje dysfunkcji małych naczyń mózgowych w doświadczalnej hiponatremii w obecności wazopresyn
Kierownik projektu: dr Marta Aleksandrowicz
SONATA 17, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 187 968 zł

Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie mechanizmów zmiany składania mRNA przez zmutowany gen TP53 w nowotworach człowieka
Kierownik projektu: dr Magdalena Oroń
Projekt realizowany w partnerstwie z: IRCCS Regina Elena National Cancer Institute, Unit of Oncogenomic and Epigenetic
Współpraca międzynarodowa: Włochy
SONATA 17, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 2 072 760 zł

Konkurs SONATA BIS:

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona
Kierownik projektu: dr Michał Węgrzynowicz
SONATA BIS 8, okres realizacji: 2019 – 2024, wartość projektu: 2 952 230 zł

Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach
Kierownik projektu: dr Joanna Gruszczyńska-Biegała
SONATA BIS 7, okres realizacji: 2018 – 2023, wartość projektu: 1 999 191 zł

Multi-onko-mapa:mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych człowieka metodami multi-omiki
Kierownik projektu: dr Dawid Walerych
SONATA BIS 7, okres realizacji: 2018 – 2023, wartość projektu: 1 992 400 zł
Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo
Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Winiarska
SONATA BIS 5, okres realizacji: 2016 – 2023, wartość projektu: 1 996 420 zł

Konkurs SONATINA:

Rola białka Tmbim5 w mitochondrialnej homeostazie wapniowej u danio pręgowanego
Kierownik projektu: dr Iga Wasilewska
Projekt realizowany w partnerstwie z: University Medical Center Mainz
Współpraca międzynarodowa: Niemcy
SONATINA 5, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 653 504 zł

Konkurs PRELUDIUM:

Nowa rola receptora alfa aktywowanego przez proliferatory peroksysomów w regulacji metabolizmu peptydów beta amyloidu i funkcji mitochondriów w zwierzęcym modelu choroby Alzheimera
Kierownik projektu: mgr Sylwia Wójtowicz
PRELUDIUM 18, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 209 760 zł

Ocena molekularna właściwości neuroprotekcyjnych i regeneracyjnych komórek WJ-MSC po transplantacji do uszkodzonego mózgu szczura
Kierownik projektu: mgr Wioletta Lech
PRELUDIUM 18, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 140 000 zł

Poszukiwanie podłoża neuroprotekcyjnego działania specyficznego agonisty receptorów Y2 – NPY (13-36) w modelu przejściowego, ogniskowego niedokrwienia mózgu u szczurów
Kierownik projektu: mgr Łukasz Przykaza
PRELUDIUM 17, okres realizacji: 2020 – 2023, wartość projektu: 139 792 zł

Aktywność i znaczenie obocznych dróg glikolitycznej przemiany glukozy w odpowiedzi na zmianę warunków tlenowych w długotrwałych hodowlach komórkowych AD-MSC
Kierownik projektu: dr Anna Figiel-Dąbrowska
PRELUDIUM 16, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 196 680 zł

Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro
Kierownik projektu: mgr Justyna Janowska
PRELUDIUM 16, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 210 000 zł

Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po diecie wysokotłuszczowej. Poszukiwanie potencjalnego neuroprotekcyjnego oddziaływania fingolimodu i metforminy
Kierownik projektu: dr inż. Przemysław Wencel
PRELUDIUM 15, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 209 940 zł

Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytach. Wpływ na przepuszczalność bariery filtracyjnej
Kierownik projektu: dr Patrycja Rachubik
PRELUDIUM 15, okres realizacji: 2019 – 2023, wartość projektu: 139 500 zł

Rola astrocytarnychreceptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytanych szlaków sygnałowych
Kierownik projektu: dr Katarzyna Skowrońska
PRELUDIUM 14, okres realizacji: 2018 – 2022, wartość projektu: 140 000 PLN

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe modyfikowane ex vivo jako szczepionka przeciwnowotworowa pobudzająca odpowiedź immunologiczną
Kierownik projektu: mgr Klaudia Kiel
PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 209 936 zł

Rola zależnej od ATP aktywacji receptorów purynergicznych P2 w zaburzeniach energetycznych w mózgu w zwierzęcym modelu autyzmu
Kierownik projektu: mgr Lidia Babiec
PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 209 893 zł

Potential neuroprotective properties of modulators of sphingosine-1-phosphate (S1P) receptors (fingolimod and siponimod) in toxicity of amyloid beta oligomers: The significance of S1P receptors in Alzheimer’s disease
Kierownik projektu: mgr Iga Wieczorek
PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2024, wartość projektu: 140 000 zł

Analiza roli cyklicznego RNA MALAT1 w przerzutach raka piersi do mózgu
Kierownik projektu: mgr Adrian Szczepaniak
PRELUDIUM 20, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 210 000 zł
Konkurs PRELUDIUM BIS:

Identyfikacja w nowotworach CD19-negatywnych białek powierzchniowych jako alternatywnych celów dla terapii CAR-T
Kierownik projektu: dr hab. Maria Winiarska
PRELUDIUM BIS 2, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 532 800 PLN

Konkurs MINIATURA:

Rola adipocytokin w poposiłkowej termogenezie osób z prawidłową i nadmierną masą ciała
Kierownik projektu: dr Agnieszka Kozacz
MINIATURA 4, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 46 735 zł

Wybrane polifenole, jako potencjalne leki senolityczne modulujące fenotyp wydzielniczy związany z senescencją (SASP) w keratynocytach ludzkich
Kierownik projektu: dr Anna Domaszewska-Szostek
MINIATURA 4, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 49 500 zł

Wpływ wysiłku fizycznego na poziom czynników neurotroficznych z rodziny CDNF/MANF w mysim modelu choroby Parkinsona indukowanym domózgowym podaniem oligomerów alfa-synukleiny
Kierownik projektu: dr Ewelina Pałasz
MINIATURA 4, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 49 852 zł

Analiza interakcji mezenchymalnych komórek macierzystych oraz nowotworowych komórek macierzystych glejaka wielopostaciowego

Kierownik projektu: dr Anna Andrzejewska
MINIATURA 4, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 49 214 zł

Poszukiwanie substancji przeciwbólowych z dodatkowymi właściwościami przeciwnowotworowymi: optymalizacja struktury związku AA3266
Kierownik projektu: dr Joanna Matalińska
MINIATURA 5, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 49 950 zł

Poszukiwanie substancji wspomagających gojenie ran przewlekłych: badanie właściwości immunomodulacyjnych i antyoksydacyjnych wybranych peptydów hybrydowych
Kierownik projektu: dr Patrycja Redkiewicz
MINIATURA 6, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 49 942 zł

Wpływ receptorów nukleotydowych P2Y na proceslipolizy oraz tworzenie kropli lipidowych wkomórkach podocytarnych
Kierownik projektu: dr Maria Szrejder
MINIATURA 6, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 49 720 zł

Wpływ cytokin prozapalnych IL1, IL6 i TNF-α oraz ostrej przerywanej hipoksji na aktywność oddechową w otyłości
Kierownik projektu: dr Monika Jampolska
MINIATURA 6, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 49 995 zł

Konkurs JPND:
Przedobjawowe zaburzenia synaptyczne w chorobie Alzheimera
Kierownik projektu: dr Michalina Wężyk
Projekt realizowany w partnerstwie z: CNRS/University of Bordeaux, University of Gothenburg, CNCR/Vrije Universiteit, University of Szeged
Współpraca międzynarodowa: Francja, Szwecja, Holandia, Węgry
JPCO-FUND2 CALL 2021, okres realizacji: 2021 – 2024, wartość projektu: 1 118 826 zł

Konkurs WEAVE-UNISONO
Ocena roli procesu autofagii w komórkach oligodendrocytarnych w okołoporodowy hipoksyjno ischemicznym uszkodzeniu mózgu

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sypecka
Projekt realizowany w partnerstwie z: Swiss National Science Foundation
Współpraca międzynarodowa: Szwajcaria
WEAVE-UNISONO, okres realizacji: 2022 – 2025, wartość projektu: 1 673 400 zł