Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
(NAWA):

Badanie właściwości neuroprotekcyjnych i immunomodulacyjnych egzosomów pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w modelachstwardnienia zanikowego bocznego.
Kierownik projektu: dr Sylwia Dąbrowska
Projekt realizowany w formie stypendium w University of Verona
Współpraca międzynarodowa: Włochy
Program im. Mieczysława Bekkera 2019, okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 223 000 zł

Kompleksowa charakterystyka wariantów genomowych związanych z zespołem Tourette'a.
Kierownik projektu: dr Jakub Fichna
Projekt realizowany w formie stypendium w Purdue University
Współpraca międzynarodowa: USA
Program im. Mieczysława Bekkera 2020, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 156 000 zł

Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA.
Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
Konkurs Polskie Powroty 2019, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 2 270 000 zł