Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
(NAWA):

Kompleksowa charakterystyka wariantów genomowych związanych z zespołem Tourette'a
Kierownik projektu: dr Jakub Fichna
Projekt realizowany w formie stypendium w Purdue University
Współpraca międzynarodowa: USA
Program im. Mieczysława Bekkera 2020, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 156 000  zł

Badanie właściwości neuroprotekcyjnych i immunomodulacyjnych egzosomów pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w modelach stwardnienia zanikowego bocznego
Kierownik projektu: dr Sylwia Dąbrowska
Projekt realizowany w formie stypendium w University of Verona
Współpraca międzynarodowa: Włochy
Program im. Mieczysława Bekkera 2019, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 223 000  zł

Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA
Kierownik projektu: dr Jakub Godlewski
Konkurs Polskie Powroty 2019, okres realizacji: 2020 – 2024, wartość projektu: 2 270 000  zł

Wpływ prozapalnych interleukin na funkcjonowanie kłębków szyjnych we współistniejących zaburzeniach metabolicznych w otyłości i obturacyjnym bezdechu sennym
Kierownik projektu: dr Kryspin Andrzejewski
Projekt realizowany w partnerstwie z: Universidade Nova de Lisboa
Współpraca międzynarodowa: Portugalia
Konkurs Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską, okres realizacji: 2022 – 2024, wartość projektu: 24 800 zł

Welcome to MMRI PAS - rozwój kompetencji pracowników i przygotowanie kompleksowej oferty obsługi kadry międzynarodowej
Kierownik projektu: Ewa Szlaska
Program Welcome to Poland, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 393 540 zł

Innowacyjne strategie terapeutyczne z zastosowaniem pęcherzyków zewnątrzkomórkowych pochodzących z mezenchymalnych komórek macierzystych w stwardnieniu zanikowym bocznym
Kierownik projektu: dr Sylwia Dąbrowska
Konkurs Komponent Krajowy im. Mieczysława Bekkera 2021, okres realizacji: 2022 – 2023, wartość projektu: 102 000 zł