Dr hab Joanna Sypecka (po stronie IMDIK); „Wykorzystanie metod inżynieryjnych i informatycznych w prewencji , diagnostyce i terapii
chorób cywilizacyjnych” – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej" (grant realizowany w konsorcjum);
Och! DOK nr 03.02.00-00-00-1028/17-01;       2018-2023;   2 606 750,41 PLN


Barbara Bugalska (po stronie IMDIK); Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (grant realizowany w
konsorcjum); 02.03.01.00-0029/17;       2018-2021;  881 770,00 PLN


Dr Izabela Sabała; PrevEco: "OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases" (Grant realizowany
w konsorcjum; IMDIK-Lider
);       NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019;   2021-2024;   6 694 600,00 PLN


Dr Elżbieta Jagielska; SafeFoodCtrl: "Sustainable and safe food production by novel control strategies of bacteria in the food chain"
(Grant realizowany w konsorcjum; IMDIK-Lider);       NOR/POLNOR/SafeFoodCtrl/0034/2019;   2021-2024;   6 908 950,00 PLN