Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach
II edycji konkursu na projekty finansowane
z Funduszu Badań Własnych

1.   dr hab.Monika Szeliga;   Ocena wpływu nowych pochodnych tiadiazolu na fenotyp komórek glioblastoma.   50 000,00 PLN
2.   dr Jakub Godlewski;   MicroRNA-carrying extracellular vesicles for the therapy of glioblastoma.   50 000,00 PLN
3.   dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz;   Rola długich niekodujących RNA (ang. long non-coding RNA, IncRNA) w patogenezie dysfunkcji 
      tkanki tłuszczowej u osób otyłych.   48 826,77 PLN
4.   dr n. med. Katarzyna Gawęda-Walerych;  Podłoże molekularne chorób spektrum otępienia czołowo-skroniowego (FTLD)
      wywołanego niedoborem progranuliny (PGRN) oraz nowymi mutacjami wykrytymi metodą whole exome sequencing. 
      33 700,00 PLN
5.   dr hab. Robert K. Filipkowski;   Charakterystyka nowej kategorii wokalizacji awersyjnej szczura w paśmie 44 kHz.   33 452,00 PLN
6.   lek. wet. Anita Chęcińska;   Poszukiwanie nowych genów regulowanych przez czynnik transkrypcyjny Nrf2 zaangażowanych w
      naturalne mechanizmy obronne w patologii niedokrwiennej mózgu.   49 673,00 PLN
7.   dr n. med. Michał Węgrzynowicz;   Zastosowanie nowatorskiej sondy TvS-Put do identyfikacji białek podlegających
      posttranslacyjnym modyfikacjom przez putrescynę w regionie CA2 hipokampa myszy.   49 900,00 PLN
8.   dr Maria Grześ;   Udział mutantów p53 w transformacji nowotworowej fibroblastów de novo – badania wstępne.   50 000,00 PLN
9.   dr Magdalena Cieślik;   Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów synaptycznych w
      warunkach zaburzonego rytmu dobowego. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych.   49 977,00 PLN
10. dr Marta Kot;   Wpływ przeszczepu mezenchymalnych komórek macierzystych WJ-MSC podanych do prążkowia na neurogenezę
      hipokampa w szczurzym modelu udaru mózgu.   50 000,00 PLN