Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Agencję Badań Medycznych
(ABM):

Badanie 3 fazy, metodą ślepej próby z randomizacją, kontrolowane placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo kladrybiny w miastenii rzekomoporaźnej z przeciwciałami dla receptorów acetylocholiny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Lider), Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ-Instytut Chemii Przemysłowej im prof. I. Mościckiego, Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London
Współpraca międzynarodowa: Wielka Brytania
Konkurs 2019/ABM/01, okres realizacji: 2020 2026, wartość projektu: 26 349 901,54 zł

Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Sarnowska po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Pomorski Uniwersytet Medyczny (Lider), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Konkurs ABM/2020/1, okres realizacji: 2021 – 2025, wartość projektu: 17 497 978,00 zł

Zastosowanie leukocytarnej fibryny bogatopłytkowej jako stymulatora procesu angiogenezy u chorych poddawanych rewaskularyzacji z powodu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Kierownik projektu: dr Luiza Stanaszek po stronie IMDIK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, diCELLa Sp. z.o.o
Konkurs 2020/ABM/01, okres realizacji: 2021 – 2026, wartość projektu: 8 676 067,60 zł

Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo polskiej kladrybiny w leczeniu chorych z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – badanie fazy 2, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Grieb po stronie IMDiK PAN
Projekt realizowany w konsorcjum z: Instytut Psychiatrii i Neurologii (Lider), Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im Macieja Nałęcza PAN
Konkurs 2021/ABM/02, okres realizacji: 2021 – 2027, wartość projektu: 9 704 627,60