Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane z innych źródeł:

The role of glutamine transporter SAT1(Slc38a1) deficiency in excessive weight gain in mice- glutamine supplementation as therapeutic approach and implications for human protein-lipid imbalance.
Kierownik projektu: dr Marta Obara –Michlewska
Projekt finansowany przez: Fundacja Nutricia
Konkurs 2020, okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 250 000 zł