Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
(MEiN):

Premia na Horyzoncie dla projektu: Identification of the proteasome machinery targets in human cancer.
Kierownik projektu: dr Dawid Walerych
Premia na Horyzoncie, okres realizacji: 2018 – 2021, wartość projektu: 126 230 zł

Budowa przyłącza wodnego dla obiektów IMDiK PAN.
Grant inwestycyjny, okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 2 360 000 zł