Projekty realizowane w IMDiK PAN finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
(MEiN):


Ośrodek hodowli zwierząt laboratoryjnych i zmodyfikowanych genetycznie – Zwierzętarnia IMDiK PAN
Kierownik projektu: dr Anna Kosson
Dotacja podmiotowa na utrzymanie aparatury naukowo-badawczego/ stanowiska badawczego
okres realizacji: 2021 – 2022, wartość projektu: 1 801 518 zł

System do głębokiego fenotypowania linii komórkowych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Żekanowski
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową
okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 923 839 zł

Budowa przyłącza wodnego dla obiektów IMDiK PAN
Kierownik projektu: mgr Paulina Zieniewska
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową
okres realizacji: 2020 – 2022, wartość projektu: 2 218 400 zł

Aparatura do badań przedklinicznych wykorzystująca rozdzielczość komórkową systemu Cellvizio® Lab
Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową
okres realizacji: 2020 – 2020, wartość projektu: 2 052 132 zł

Wymiana węzła chłodu w budynku Zwierzętarni IMDiK PAN
Kierownik projektu: dr Anna Kosson
Dotacja celowa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową
okres realizacji: 2019 – 2020, wartość projektu: 504 400 zł

13 IANR Conference
Kierownik projektu: dr hab. Anna Sarnowska
Wsparcie konferencji naukowych w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka
okres realizacji: 2020 – 2021, wartość projektu: 71 900 zł

Platforma Badań Translacyjnych Medycyny Regeneracyjnej wyposażona w Bank Tkanek i Komórek
Kierownik projektu: dr hab. Anna Sarnowska
Dotacja podmiotowa na utrzymanie aparatury naukowo-badawczego/ stanowiska badawczego
okres realizacji: 2020, wartość projektu: 554 599 zł

Premia na Horyzoncie dla projektu: Identification of the proteasome machinery targets in human cancer
Kierownik projektu: dr Dawid Walerych
Premia na Horyzoncie, okres realizacji: 2018 – 2021, wartość projektu: 126 230 zł

Zwiększenie doskonałości naukowej i potencjału komercyjnego Instytutu przez utworzenie Platformy Badań Chorób Rzadkich
Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz
Dotacja na restrukturyzację jednostek naukowych
okres realizacji: 2018 – 2019, wartość projektu: 2 360 000 zł