Prof. dr hab. Cezary Żekanowskina realizację inwestycji pn.: „System do głębokiego fenotypowania linii komórkowych”.       7138/IA/SP/2020;   2020-2021;   923 839 PLN


Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska;   na realizację inwestycji pn.: „Aparatura do badań przedklinicznych wykorzystująca rozdzielczość komórkową systemu Cellvizio® Lab”.      7057/IA/SP/2020;   2020;   2 052 132 PLN


Ogólnoinstytutowy; na realizację inwestycji: "Wymiana węzła chłodu w budynku Zwierzętarni IMDiK PAN".
7050/IB/SP/2019;    2020;    504 400 PLN